Bridge pozwala na zdalne sterowanie zamkiem oraz wysyła informacje o zamku w czasie rzeczywistym.  Aby móc go użyć, należy dodać bridge do aplikacji. Najpierw należy połączyć bridge z ładowarką USB i włożyć do gniazdka (zalecamy, aby odległość między zamkiem a bridgem wynosiła maksymalnie 2 metry).

Po otwarciu Menu aplikacji (lewy górny róg) należy rozwinąć zakładkę Dodaj nowe urządzenie:

tedee

 

Funkcje Bluetooth, lokalizacja oraz połączenie z Internetem muszą być włączone.

tedee

 

Przewijamy ekran w lewo, aby wybrać Bridge a następnie naciskamy Dodaj nowe urządzenie:

tedee

 

Konieczne będzie zeskanowanie kodu QR lub wpisanie go ręcznie. Kody są umieszczone na ostatniej stronie instrukcji montażu oraz na urządzeniu. Aplikacja wyświetli informacje o łączeniu się z bridgem. Po uzyskaniu połączenia przystępujemy do konfiguracji urządzenia. Naciskamy Rozpocznij konfigurację:

tedee   tedee   tedee

 

 

 

Jeżeli telefon jest połączony do lokalnej sieci Wi-Fi jej nazwa uzupełni się automatycznie. Jeżeli nie, konieczne będzie wpisanie ręcznie nazwy wraz z hasłem.

tedee

Należy poczekać do 60 sekund na połączenie z serwisem chmurowym tedee, po czym aplikacja wyświetli potwierdzenie, że bridge został dodany do naszego konta.

tedee    tedee

 

WAŻNE!

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Urządzenie zablokowane, oznacza to, że bridge został już wcześniej zarejestrowany i dodany do innego konta. Jeżeli próbujemy dodać bridge do nowego konta, obecny właściciel musi go najpierw usunąć ze swojej aplikacji. Zarówno bridge jak i zamek mogą być zarejestrowane, i przypisane tylko do jednego konta.

tedee

 

Jeżeli bridge został usunięty z konta właściciela w momencie, gdy nie był połączony z Internetem, zostaniemy poproszeni o przeprowadzenie resetu fabrycznego. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, a następnie nacisnąć Dalej.

tedee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom
banner
powered by GERDA
Zmień smartfon
w inteligentny klucz
do drzwi