Kalibracja zamka jest ważnym elementem konfiguracji. Jest prosta i intuicyjna, ale ewentualne błędy mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie zamka.

Kalibrację wykonuje się podczas dodawania urządzenia oraz po utracie kalibracji, która może być spowodowana jednym z następujących zdarzeń:
- zdjęciem zamka z wkładki i postawieniem go pionowo,
- przekręceniem zamka w momencie aktualizacji oprogramowania (z tego powodu automatyczna aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem bridge’a odbywa się w nocy),
- przekręceniem zamka pomiędzy wyłączeniem i ponownym włączeniem.

Aby skalibrować zamek, należy mieć dostęp właściciela lub administratora. Po przejściu do ustawień zamka klikamy w zakładkę Kalibracja:

tedee aplikacja

 

Proces składa się z trzech kroków:

1. Ustawienie pozycji zamkniętej, polegające na ręcznym przekręceniu zamka do pozycji, w której rygle są w całości wysunięte z drzwi
2. Ustawienie pozycji otwartej - polegające na ręcznym przekręceniu zamka do pozycji, w której rygle są całkowicie schowane
3. Kalibracja zapadki (opcjonalnie, jeśli ta funkcja jest włączona, czyli w przypadku drzwi z gałką lub pochwytem od strony zewnętrznej)
 

W każdym kroku potwierdzamy ustawienie właściwej pozycji przyciskiem Skalibruj. Proces kalibracji sygnalizowany jest miganiem diody LED na niebiesko.
 

UWAGA: Zarówno pozycję zamkniętą, jak i otwartą ustawiamy na podstawie ruchu rygla głównego zamka, a nie wyłącznie „od oporu do oporu”. W niektórych zamkach ruch jałowy jest duży („ruch jałowy” rozumiany jako obrót zamkiem, który nie powoduje dalszego ruchu rygli) i powoduje niepotrzebne zużycie energii na pracę silnika przy otwieraniu, i zamykaniu.
 

Kalibracja zapadki odbywa się całkowicie automatycznie. Nie można „pomagać” mechanizmowi zamka w odciąganiu zapadki, bo rezultatem może być jego nieprawidłowe działanie.

tedee aplikacja     tedee aplikacja    tedee aplikacja   

 

 

Ustawienia odciągnięcia zapadki

Przy okazji opisu kalibracji warto wspomnieć o ustawieniach zapadki klamki:

tedee aplikacja         tedee aplikacja

 

Czas odciągnięcia podajemy w sekundach – jest to czas, przez który zapadka klamki jest odciągana, gdy wciśniemy guzik Otwórz i odciągnij lub Odciągnij.

Auto-odciągnięcie decyduje, czy zapadka ma się odciągać zawsze przy okazji otwierania drzwi. Jeśli wyłączymy tę funkcję, zapadka będzie się otwierać automatycznie wyłącznie przy okazji aktywnej funkcji Auto-otwierania, a standardowo odciągnięcie zapadki będzie możliwe tylko z pozycji Otwartej zamka, więc przy zamkniętym zamku otworzymy tylko rygle, a potem zapadkę kolejnym wciśnięciem guzika w aplikacji.

 

bottom
banner
powered by GERDA
Zmień smartfon
w inteligentny klucz
do drzwi